โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:56  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,15:20  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..