โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทพื้นคอนกรีต (อ่าน 25) 29 ส.ค. 61
ประกาศซ่อมอาคารเรียน นาแก้ววิทยา 61 (อ่าน 21) 29 ส.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา(โดยการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) (อ่าน 641) 30 ส.ค. 60